Logo

Het adres voor uw opleidingen!
Bel ons direct op 0597 675 675!

Red een leven

Ieder bedrijf heeft een wettelijke verplichting (ARBO wet) om BHV’ers in dienst te hebben. Het aantal benodigde BHV’ers is afhankelijk van diverse factoren als aantal personen, grootte van het bedrijf, risico’s tijdens het werk etc.

ABC Live Support kan voor u de opleiding verzorgen en uw personeel opleiden tot BHV’er.

De opleiding Bedrijfshulpverlening wordt gegeven conform de regels van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).  De opleiding is in twee modules gesplitst en duurt dan ook twee dagen, inclusief het NIBHV examen en bestaat uit een module Eerste hulp bij ongevallen inclusief reanimatie en AED en een module Brandbestrijding en Ontruiming.

Minimaal aantal deelnemers in overleg

Maximaal 15 personen.

Voor de jaarlijkse bijscholinsgdag zie BHV bijscholingsdag.

Bezuinigen op BHV, geen goed idee. Bekijk het videoverslag

De taken van een BHV’er

De belangrijkste taak van een BHV’er is het in veiligheid brengen van iedereen binnen een bedrijf die in een noodsituatie verkeert. Reken er dus op dat een BHV’er zijn EHBO-diploma heeft, kan reanimeren en weet hoe hij moet handelen als er brand is.

Verplichte veiligheid

Volgens de Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) moeten bedrijven de juiste maatregelen treffen om de veiligheid van hun bedrijf te garanderen. Dit houdt in dat geen werkgever aan de verplichting ontsnapt om minstens een BHV’er in dienst te nemen. Wanneer het gaat om het kijken naar hoeveel BHV’ers moeten worden aangesteld, zijn de grootte van het bedrijf en de risico’s die er voor een bedrijf bestaan belangrijke factoren. Een interessant feitje is dat de eigenaar en een bedrijf ook zelf als BHV’er mag handelen (mits hij een vervanger heeft als hij er zelf niet bij kan zijn).

Alles ter beschikking

Een bedrijf dat de nodige BHV’ers in dienst neemt, moet ervoor zorgen dat zij goed zijn opgeleid en de juiste uitrusting tot hun beschikking hebben om hun taken perfect uit te kunnen voeren. Verder is het ook heel belangrijk dat bedrijven in contact blijven met andere hulpverleningsorganisaties, zodat ze niet alleen op zichzelf zijn aangewezen wanneer er gevaar is.

De juiste opleiding

Als je op zoek bent naar een passende opleiding voor je personeel, is ABC Live Support een goede instantie die je personeel kan opleiden tot BHV’er. De opleiding Bedrijfshulpverlening voldoet aan de normen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en is dus uiterst betrouwbaar. Reken op twee intensieve dagen als je je voor deze opleiding inschrijft. Dit komt omdat de opleiding bestaat uit twee modules, plus het NIBHV examen en daarnaast de modules Eerste hulp bij ongevallen inclusief reanimatie en AED en Brandbestrijding en Ontruiming bevat. Aan de opleiding kunnen maximaal 15 personen tegelijk deelnemen.

Belangrijke punten

Om te garanderen dat de BHV’er om de juiste redenen zijn werk uitvoert, doe je er goed aan om deze functie vrijwillig te maken. Om deelname te stimuleren, is het een optie om als bedrijf een jaarlijkse vergoeding te leveren voor de extra inzet van de BHV’er. Het is belangrijk om de aandacht omtrent veiligheid niet te laten verslappen. Om deze reden laat je BHV’ers het liefst een keer per jaar deelnemen aan een herhalingscursus. Hiermee verfrissen ze hun geheugen en leren ze mogelijk nieuwe dingen bij. Het is ook slimmer om geen medewerkers met een externe functie aan te stellen als BHV’er, maar om dit zoveel mogelijk aan mensen met een interne functie over te laten. Tip: spreid de BHV’ers zoveel mogelijk uit (op meerdere locaties) binnen het bedrijf.